تماس با ما

  • شماره تماس:

    041-35532878-35536064-35546664

  • سامانه پیام کوتاه: 09145532727
  • فاکس: 04135536064
  • آدرس: آذربایجان شرقی- تبریز

    خیابان امام، روبروی مصلی، مجتمع کامپیوترسهند، طبقه سوم، واحد سوم -09145532727<

  • ایمیل: rayan_tech_co at yahoo.com